DIDO TUNING

ma obowiązek dostarczyć Klientowi, będącemu konsumentem, towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedany towar ma wadę. 

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę , prosimy o zgłoszenie wady (można skorzystać z formularza reklamacji dostępnego (tutaj)

i odesłanie towaru w raz z dowodem zakupu Paragn lub FV na nasz adres:

DIDO TUNING
Hubermana 27
42-200 Częstochowa
506423919

Prosimy podać dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Państwem na potrzeby procesu reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie, mailowo